U moet een rijbewijskeuring aanvragen, wat nu?

Vraag een gezondheidsverklaring aan alvorens u een rijbewijskeuring ondergaat


Je moet lichamelijk en geestelijk gezond genoeg zijn om je rijbewijs te halen. Dit checkt het CBR met een gezondheidsverklaring. Dit kan digitaal aangevraagd worden via het CBR. Toch liever op papier? Haal deze dan op bij een CBR-examencentrum of bij uw gemeente. Ons advies is om dit digitaal te doen vanwege de grote drukte bij het CBR.

Bent u 75 jaar of ouder? Dan zult u naar aanleiding van de ingevulde verklaring altijd een rijbewijskeuring moeten ondergaan bij een onafhankelijk arts, welke het keuringsverslag voor u zal invullen. Indien u één of meerdere vragen van de gezondheidsverklaring met ”ja” heeft beantwoord, dan zullen ook deze vragen door de keuringsarts verder moeten worden toegelicht.

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste? Ook dan moet u een gezondheidsverklaring invullen en een rijbewijskeuring ondergaan.

Bent u jonger dan 75 jaar? En heeft u een rijbewijs met beperkte geldigheid vanwege uw medische situatie ? Ook dan is het soms noodzakelijk om gekeurd te worden. Het CBR zal u hierover berichten.


Maak een afspraak bij rijbewijsdokter.nl voor een rijbewijskeuring op een van onze locaties


Lukt het u niet om bij ons op locatie aanwezig te zijn voor het ondergaan van de keuring? Neem dan contact met ons op voor een rijbewijskeuring bij u thuis.

Voor de keuring neemt u het volgende mee:

 • Het huidige rijbewijs
 • Keurformulieren CBR en eventuele aanvullende formulieren met betrekking tot uw medische voorgeschiedenis
 • Een potje verse urine
 • Een actueel overzicht van uw medicatie
 • Draagt u een bril of gebruikt u contact lenzen ? neem deze dan mee. Neem van de contactlenzen ook de sterkte mee (dit staat op het recent van de opticien of op het doosje van uw lenzen)

Tijdens de rijbewijskeuring zal uw keuringsarts in ieder geval:

 • Het keurformulier met u doornemen
 • De visus meten
 • Uw bloeddruk meten
 • De urine controleren op de aanwezigheid van suiker
 • Lichamelijk onderzoek verrichten ten aanzien van het bewegingsapparaat
 • Uw huidige medicatie met u doornemen
 • Uw eventuele vragen beantwoorden

Na de rijbewijskeuring stuurt Rijbewijsdokter.nl de formulieren op naar het CBR


Maak van te voren een kopie voor uw eigen administratie. Het CBR zal nu met de verstrekte gegevens van uw keuringsarts een oordeel vellen over uw rijgeschiktheid. Als het nodig is zal het CBR u doorverwijzen voor een rijtest. In een enkel geval is aanvullende informatie van een medisch specialist noodzakelijk en zal u hierover bericht ontvangen.
Let op: Heeft u een ZD-code? Neem deze dan mee, de rijbewijskeuring kan hiermee digitaal ingediend worden!

Wanneer kunt u het beste beginnen met de procedure?

Begin in ieder geval 3 tot 4 maanden voor het aflopen van uw rijbewijs met het invullen van de gezondheidsverklaring en de rijbewijskeuring. Bij grote drukte kan de responstijd van het CBR namelijk langer zijn.