Zorgen over de rijgeschiktheid - Rijbewijsdokter

Zorgen over de rijgeschiktheid van een ander? De Rijbewijsdokter is nergens zonder zijn assistenten.

Maakt u zich zorgen over de rijgeschiktheid van een ander? Bijvoorbeeld een patiënt of een relatie van u? Dan denken wij graag met u mee. In sommige gevallen is deze zorg terecht en in andere gevallen niet, maar het kan nooit kwaad om een beetje op elkaar te letten. Zo ook als het gaat om veilig rijden. Bij Rijbewijsdokter vinden we het belangrijk dat iedereen veilig de weg op kan, daarom verzorgen wij rijbewijskeuringen. Het is daarentegen de verantwoordelijkheid van de chauffeur om deze keuring aan te vragen. Hoewel dit in de meeste gevallen ook gebeurt, is er soms een duwtje in de goede richting nodig. U als relatie of huisarts kan hier een belangrijke rol in spelen. Zie het als een groot netwerk van doktoren en assistenten, die er met elkaar voor zorgen dat de veiligheid in het verkeer gewaarborgd blijft. Tijdens dit consult behandelen we daarom de volgende vragen:

  • Wat kan ik doen bij zorgen over de rijgeschiktheid van een ander?
  • Moet ik mijn zorgen over de rijgeschiktheid van een ander delen met het CBR?
  • Welke acties onderneemt het CBR, wanneer ik mijn zorgen over de rijgeschiktheid van een ander heb gedeeld?

Wat kan ik doen bij zorgen over de rijgeschiktheid van een ander?

Voordat we vertellen wat u kunt doen bij zorgen over de rijgeschiktheid van een ander, willen we het belang van veilig rijden aankaarten. Bestuurders van motorrijtuigen moeten aan bepaalde geestelijke en lichamelijke eisen voldoen om deel te mogen nemen aan het verkeer. Deze eisen zijn opgenomen in de Regeling eisen geschiktheid 2000. Wanneer een persoon niet aan deze eisen voldoet, kan deelname aan het verkeer strafrechtelijke gevolgen hebben. Een belangrijker argument is echter dat de persoon in kwestie een gevaar voor zichzelf en anderen kan vormen tijdens het rijden. Twijfelt u over de rijgeschiktheid van een ander? Dan is het belangrijk om dit te laten beoordelen door het CBR. Dit wordt gedaan aan de hand van een Gezondheidsverklaring, die de chauffeur zelf moet indienen bij het CBR.

Vaak gaat dit goed, maar niet elke chauffeur is zich bewust van zijn of haar beperkte rijgeschiktheid. Maakt u zich zorgen over de rijgeschiktheid van een ander? Dan is het vaak verstandig om hier als eerst een gesprek over te voeren met de persoon in kwestie. Zo kunt u bijvoorbeeld samen de eisen van geschiktheid doornemen, met een huisarts in gesprek gaan of naar alternatieve vormen van vervoer zoeken. Uw zorgen over de veiligheid van uw relatie kunnen er wellicht voor zorgen dat de chauffeur alsnog op eigen initiatief een Gezondheidsverklaring indient bij het CBR. 

Moet ik mijn zorgen over de geschiktheid om auto te rijden van een ander delen met het CBR?

Besluit uw relatie niet zelfstandig een gezondheidsverklaring te willen indienen? Dan kunt u, aan de hand van een brief, uw zorgen over de rijgeschiktheid van de ander delen met het CBR. Het CBR bepaalt welke vervolgstappen er worden genomen. Bij deze brief is het van belang om te letten op het volgende:

  • Uw melding wordt niet in alle gevallen geaccepteerd. Het CBR verlangt aanvullend een verklaring van een huisarts of een andere behandelaar die niet geen persoonlijke connectie heeft met uw relatie. In deze verklaring staat waarom de betreffende persoon een potentieel gevaar vormt voor zichzelf en/of anderen in het verkeer. De melding wordt ook geaccepteerd als deze is ondertekend door 2 of meerdere familieleden van de chauffeur. 
  • De brief mag niet anoniem verstuurd worden. Het CBR zal uw naam niet uit zichzelf met de chauffeur delen. Verzoekt deze echter om zijn of haar medische dossier in te zien? Dan mag het CBR dit wettelijk niet weigeren. In dit dossier staat ook de melding met uw naam vermeld. 
  • U moet de brief opsturen naar: CBR, afdeling Herkeuringen, Postbus 3014, 2280 GA Rijswijk

Welke acties onderneemt het CBR, wanneer ik mijn zorgen over de rijgeschiktheid van een ander heb gedeeld?

Maakt u een melding bij het CBR over uw zorgen betreffende de rijgeschiktheid van een ander? Dan stuurt het CBR in eerste instantie een brief naar uw relatie. In deze brief staat een verzoek om alsnog een Gezondheidsverklaring in te dienen. De kosten voor deze Gezondheidsverklaring en een eventueel daaropvolgende keuring, worden doorberekend aan de chauffeur

Ontvangt het CBR nog steeds geen Gezondheidsverklaring, dan wordt er een verplicht onderzoek aan uw relatie opgelegd. Aan deze maatregel zijn echter hoge kosten verbonden, die tevens worden doorberekend aan de chauffeur. Het CBR raadt dan ook aan om dit zoveel mogelijk te voorkomen. U als relatie of behandelend arts kunt hier een belangrijke rol in spelen. Heeft u ook zorgen over de rijgeschiktheid van een ander? Neem dan contact op met Rijbewijsdokter. Wij denken graag met u mee en voorzien u van advies. Samen zorgen we voor een veilige verkeerssituatie!

Delen:

Lees meer blogartikelen!

Rijbewijskeuringen in zeeland - Rijbewijsdokter

Rijbewijskeuringen in Zeeland!

Goed nieuws! Rijbewijsdokter biedt vanaf nu ook rijbewijskeuringen aan in de provincie Zeeland! Wanneer u zich medisch moet laten keuren voor een rijbewijs, kan het

Lees meer